Międzynarodowy Obóz Szkoleniowy Samoobrony ESDS

PROWADZĄCY TWÓRCA SYSTEMU ESDS – SLAVO GOZDZIK
TERMIN 09-12.10.2014
KOSZT 200 ZŁESDS Zakopane

 

Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie. Proponowany nocleg WILLA „KLIMKÓWKA” koszt – 35 zł doba bez wyżywienia.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – max. 50 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny obozu.

Wpłaty na konto:
PKO Bank Polski SA nr 04 1020 1390 0000 6102 0494 7430
Tytuł wpłaty: „ESDS Zakopane 2014”
Dane do przelewu:
Fundacja K2
ul. Ogrodowa 6
34-300 Żywiec

KONTAKT: +48 606157676
kuba_klimek@onet.eu

Poniżej relacja z Ogólnopolskiego Seminarium Systemów Praktycznych Walki Wręcz i Interwencji CLAVIS 2014 na którym SLAVO GOZDZIK (twórca systemu samoobrony ESDS) prowadził zajęcia.

O systemie samoobrony ESDS słów kilka Sławomira Goździka:

Warsztaty szkoleniowe dla JS 3030 w Żywcu

W lipcu 2014r. zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla JS 3030 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowczej w Żywcu.

Instruktorzy Fundacji K2 oraz Centrum Systemów Praktycznych TORI przeprowadzili pokazowe szkolenia w zakresie:
- kondycji fizycznej;
- technik interwencji;
- samoobrony.

Zajęcia prowadzili:
Marcin Sitko – Instruktor Ju –Jitsu Goshin – Ryu, Samoobrony, Ju – Jitsu oraz Combat Ju – Jitsu.
Aleksander Pietryka – instruktor samoobrony, walki wręcz oraz wyszkolenia strzeleckiego.

Kondycja fizyczna jest jednym z elementów I.C.E. Systemu, który jest popularyzowany przez Fundację K2. Ze względu na specyficzny charakter szkolenia trening kondycyjny był zbudowany pod tą właśnie grupę docelową.

Samoobrona była następnym elementem realizowanego szkolenia. Każdy ma prawo do obrony przed fizycznym atakiem. Jeśli człowiek zrobił już wszystko, co w jego mocy, by uniknąć konfliktu – to musi w końcu stanąć do walki, i to z pełnym zaangażowaniem. Wiedza, umiejętności i wiara w słuszność sprawy, o którą walczy, daje siłę i determinację, konieczne do zwycięstwa. I tego właśnie uczyliśmy uczestników zajęć.

Treningi samoobrony były prowadzone z wykorzystaniem manekinów treningowych BOB. Manekiny te wiernie odwzorują budowę anatomiczną człowieka i pozwalają na naukę uderzeń z wykorzystaniem pełnej siły osób uczących się.

Nowością w treningu samoobrony było również wykorzystanie Pancerza Agresora do zajęć. Pancerz Agresora jest całkowicie unikalnym strojem treningowym. Strój ten został stworzony specjalnie dla potrzeb nauki samoobrony, walki wręcz i technik interwencji. Chroni on podczas treningu całe ciało instruktora w taki sposób, że osoba ćwicząca może uderzać instruktora i kopać go z pełną siłą i szybkością w każde miejsce prawie bez żadnych ograniczeń.

Techniki interwencji z wykorzystaniem pałek wielofunkcyjnych TONFA AITO oraz kajdanek treningowych. Zastosowanie tych narzędzi treningowych pozwoliło w sposób praktyczny przekonać uczestników zajęć co do skuteczności tego typu sprzętu. W sposób praktyczny mogli się tez przekonać, że posługiwanie się nim nie należy do rzeczy łatwych.

1/ASOS – Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora

W lipcu 2014r odbyły się pierwsze Bezpłatne Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla seniorów w wieku minimum 60+.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

W sumie przeszkolimy w zakresie pierwszej pomocy minimum 400 uczestników, którzy zdobędą wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia. W ramach Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ten ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Czytaj dalej

ASOS 2014 – Bezpłatne Kursy Bezpieczeństwa Osobistego Seniorów

2 BOW ramach projektu zostanie zrealizowanych minimum 10 kursów. W każdym kursie udział weźmie minimum 20 osób. W sumie przeszkolimy minimum 200 uczestników, którzy zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa osobistego. W ramach Kursu Bezpieczeństwa Osobistego uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ma na celu przedstawienie uczestnikom właściwych procedur postępowania w razie napadu oraz zachęcenie do stosowania poznanych procedur w zakresie zwiększenia poziomu własnego bezpieczeństwa osobistego w życiu codziennym. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia Kursu Bezpieczeństwa Osobistego.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl 

Czytaj dalej

ASOS 2014 – Bezpłatne Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

1 PPPW ramach projektu zostanie zrealizowanych minimum 20 kursów. W sumie przeszkolimy minimum 400 uczestników, którzy zdobędą wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia. W ramach Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ten ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu. 

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl 

Czytaj dalej

Kurs PPP – Bajkowa Kraina w Żywcu

W dn. 13-14 czerwca przeprowadziliśmy Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w Bajkowej Krainie (Żywiec, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9). W kursie aktywny udział wzięły opiekunki dzieci pracujące w Bajkowej Krainie oraz inne osoby, które samodzielnie zgłosiły się do udziału w kursie.

Czytaj dalej

Zajęcia strzeleckie z klasą policyjną LO ZSM-E w Żywcu

W dn. 13 czerwca 2014 r. uczniowie klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu wzięli udział w zajęciach strzeleckich.
Tematem zajęć strzeleckich był pistolet:
- bezpieczeństwo;
- pozycja strzelecka;
- strzelanie praktyczne.

Ze względu na ograniczony czas zajęć wszystko na poziomie podstawowym oczywiście. Ale to nie oznacza, że było lekko :)

Czytaj dalej