BEZPŁATNE Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – w Gminie Lipowa

Kurs w Lipowej – świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej
Poniedziałek (7 września) – godz. 17.00
Wtorek (8 września) – godz. 17.00
Zapisy:
Stowarzyszenie Ziemi Lipowskiej
tel. 602 536 261

Kurs w Ostre – świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej
Środa (9 września) – godz. 16.30
Czwartek (10 września) – godz. 16.30
Zapisy:
OSP Ostre
mail: machowski.s@onet.pl
1 plakat starostwo PPP — kopia
Czytaj dalej

Kurs Instruktora Wyszkolenia Strzeleckiego w systemie Point Shooting

Firearms Instructor Point Shooting Course

Point Shooting zaczyna się tam gdzie inne systemy kończą lub w ogóle nie biorą pod uwagę takich założeń.

małe logo IPDTA

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy, policjantów oraz funkcjonariuszy i pracowników struktur odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego którzy w ramach wykonywanych czynności służbowych posługują się w pracy bronią palną, dla instruktorów taktyki i techniki interwencji oraz instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – szkolących na potrzeby służb mundurowych oraz rynku cywilnego. Każdy uczestnik powinien uczestniczyć w Kursie w takim wyposażeniu, jakie używa na co dzień (w przypadku funkcjonariuszy mundurowych – standardowe wyposażenie służbowe i umundurowanie), lub zwykłe ubranie cywilne (np. w przypadku służb nieumundurowanych). Jest to związane min. z krótkim okresem szkolenia, gdzie nie ma czasu na późniejsze dopasowywanie technik.

Zasadniczą różnicą w porównaniu do zakresów programowych innych podobnych kursów jest skoncentrowanie się na praktycznych aspektach szkolenia, w myśl zasady minimum teorii maksimum praktyki. Uczestnik ma zdobyć umiejętność praktycznego posługiwania się bronią palną w sytuacjach zagrażających jego życiu – w Kursie więc mogą wziąć udział jedynie ludzie z doświadczeniem dotyczącym użytkowania broni palnej. Żadnych amatorów. To nie będzie kurs o budowie broni, a kurs o koncepcie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem metody Point Shooting.

Więcej o systemie Point Shooting:
Brudna Walka
Stowarzyszenie IPDTA Polska

Czytaj dalej

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED – 10 godzin szkoleniowych
(Basic Life Support & Automated External Defibryllation Instructor Course)

Według Europejskiej Rady Resuscytacji na podstawie analizy 700 000 zgonów na miejscu zdarzenia do uratowania było 40% osób zmarłych.
W stanie zagrożenia zdrowia lub życia najważniejszym ogniwem w łańcuch przeżycia jest świadek zdarzenia, gdyż to od jego wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zależy życie ludzkie. Podjęcie resuscytacji w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia i oddechu decyduje o życiu osoby poszkodowanej. Z każdą minutą opóźnienia resuscytacji szanse na uratowanie poszkodowanego ogromnie zmniejszają się. Już po 5-7 minutach szanse na uratowanie praktycznie maleją do zera. Ponad 50% osób poszkodowanych przeżywa w przypadku podjęcia resuscytacji przez świadków zdarzenia. System Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego zapewnia skuteczną pomoc poprzez dojazd do wypadku zespołu ratownictwa medycznego (karetki) po kilku, a najczęściej po kilkunastu minutach od zdarzenia w mieście oraz po około 15-20 minutach do zdarzenia mającego miejsce poza miastem (lub miejscem stacjonowania karetek).
Naszym zdaniem, powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest najtańszą, a zarazem najskuteczniejszą formą poprawy bezpieczeństwa całego społeczeństwa – szczególnie gdy nauczanie jest cykliczne, a nie okazjonalne.
Aby edukować cyklicznie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej potrzeba wyspecjalizowanej kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć oraz kursów. W związku z powyższym Fundacja K2 organizuje dla wszystkich osób zainteresowanych Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED.

2

Czytaj dalej

Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego dla uczniów klas mundurowych

W dn. 19-21 września odbył ię Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego dla młodzieży uczącej się w Liceum Ogólnokształcącym o profilu służb mundurowych w Zawoi Wilczej.
Uczestnicy zajęć przeszli 20 – godzinne szkolenie w zakresie podstawowego posługiwania się bronią krótką i długą. Zaliczyli również kilkadziesiąt ćwiczeń strzeleckich z wykorzystaniem broni pneumatycznej, broni systemu ASG oraz paintball.

Zajęcia prowadził:
Aleksander Pietryka – instruktor wyszkolenia strzeleckiego.

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla nauczycieli

W dn. 15-17 września 2015r. przeprowadziliśmy kolejny bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach projektu „W nagłym wypadku” – zadanie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta w Żywcu.

Kurs prowadzili instruktorzy Fundacji K2:
Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny posiadający państwowe uprawnienia zawodowe oraz kwalifikacje instruktora Pierwszej Pomocy certyfikowanego przez FACC (First Aid Certification Centre of London) i EFR (Emergency First Response).
Aleksander Pietryka – instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego oraz instruktor survivalu.

Czytaj dalej

Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora

W dn. 9-12 września 2014r. odbył się kolejny Bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla seniorów w wieku minimum 60+.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl .

Czytaj dalej

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

5-6 września 2014r. w budynku OSP Nieledwia odbył się bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowany w ramach projektu „Pierwsza pomoc bez obaw”, który jest dofinansowany ze środków Urzędu Gminy w Milówce.

Wypadki i urazy stanowią trzecią przyczynę zgonów Polaków po chorobach układu krążenia i nowotworach. Zła kondycja pierwszej pomocy w Polsce wynika przede wszystkim z faktu, iż problematyka ta ma niską rangę społeczną.

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma nieocenione znaczenie. System ochrony zdrowia zawsze działa z pewnym opóźnieniem, szczególnie odczuwalnym w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych, przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych poprzez właściwe udzielenie pomocy. Należy dążyć do poprawy znajomości zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, gdyż życie poszkodowanego w największym stopniu zależy od umiejętnego udzielenia pomocy przez świadków zdarzenia.

Dlatego właśnie celem głównym projektu było zorganizowanie Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 100 osób – mieszkańców Gminy Milówka.

Koordynator projektu:
Aleksander Pietryka tel. 604 814 332 e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

Projekt „Pierwsza pomoc bez obaw” – realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy w Milówce.

Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora

W dn. 26-29 sierpnia 2014r. odbył się kolejny już Bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla seniorów w wieku minimum 60+.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl .

Czytaj dalej

Kurs Samoobrony Dla Kobiet

W dn. 21-28 sierpnia 2014r. odbył się Kurs Samoobrony Dla Kobiet. 

Samoobrona to proste i nieskomplikowane w nauczaniu metody obrony. Samoobrona nie jest sztuką lub sportem walki, nie służy również zabawie ani rekreacji. Ucząc się technik samoobrony nie ściągasz butów, nie przebierasz się w strój sportowy lub kimono – trenujesz w takim stroju, w jakim chodzisz na co dzień. Tylko wtedy ma to sens.

Samoobrona jest łatwa do opanowania i zapamiętania. Dzięki prostocie i metodom szkoleniowym łatwo sobie przypomnieć jej techniki w chaosie rzeczywistej konfrontacji. Dzięki opracowanym metodom szkoleniowym każdy może nauczyć się zadawać mocne ciosy — niezależnie od swojego wieku.

Czytaj dalej