Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w Żywcu

W lipcu 2014r odbyły się w Żywcu pierwsze Bezpłatne Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla seniorów w wieku minimum 60+.  W sumie przeszkolimy w zakresie pierwszej pomocy minimum 400 uczestników, którzy zdobędą wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia. W ramach Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ten ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

Czytaj dalej

ASOS 2014 – Bezpłatne Kursy Bezpieczeństwa Osobistego Seniorów

W ramach projektu zostanie zrealizowanych minimum 10 kursów. W każdym kursie udział weźmie minimum 20 osób. W sumie przeszkolimy minimum 200 uczestników, którzy zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa osobistego. W ramach Kursu Bezpieczeństwa Osobistego uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ma na celu przedstawienie uczestnikom właściwych procedur postępowania w razie napadu oraz zachęcenie do stosowania poznanych procedur w zakresie zwiększenia poziomu własnego bezpieczeństwa osobistego w życiu codziennym. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia Kursu Bezpieczeństwa Osobistego.plakat bezpieczeństwo osobiste

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl 

Czytaj dalej

ASOS 2014 – Bezpłatne Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

plakat pierwsza pomoc przedmedyczna(1)W ramach projektu zostanie zrealizowanych minimum 20 kursów. W sumie przeszkolimy minimum 400 uczestników, którzy zdobędą wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia. W ramach Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ten ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu. 

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl 

Czytaj dalej

Kurs PPP – Bajkowa Kraina w Żywcu

W dn. 13-14 czerwca przeprowadziliśmy Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w Bajkowej Krainie (Żywiec, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9). W kursie aktywny udział wzięły opiekunki dzieci pracujące w Bajkowej Krainie oraz inne osoby, które samodzielnie zgłosiły się do udziału w kursie.

Czytaj dalej

Zajęcia strzeleckie z klasą policyjną LO ZSM-E w Żywcu

W dn. 13 czerwca 2014 r. uczniowie klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu wzięli udział w zajęciach strzeleckich.
Tematem zajęć strzeleckich był pistolet:
- bezpieczeństwo;
- pozycja strzelecka;
- strzelanie praktyczne.

Ze względu na ograniczony czas zajęć wszystko na poziomie podstawowym oczywiście. Ale to nie oznacza, że było lekko :)

Czytaj dalej

Kurs Samoobrony Fizycznej MON – ZSR CKP w Grodkowie

W dn. 3-6 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie odbył się Kurs Samoobrony Fizycznej dla uczniów szkoły.

W ramach kursu uczestnicy przeszli 20-godzinne szkolenie. Głównym celem Kursu Samoobrony Fizycznej jest nauka prostych i skutecznych technik obronnych, nauka pozytywnych i skutecznych zachowań społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa osobistego, poznanie podstawowych technik samoobrony, nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Celem Kursu jest również przekazanie uczestnikom maksymalnych umiejętności walki obronnej w jak najkrótszym czasie.Czytaj dalej

70 rocznica bitwy pod Monte Cassino – ZSOiT w Milówce

18 maja 1944 r. po niezwykle zaciętych walkach 2. Korpus Polski, dowodzony przez gen. Władysława Andersa, zdobył wzgórze Monte Cassino wraz z ze znajdującym się na nim klasztorem. W bitwie zginęło 923 polskich żołnierzy, 2931 zostało rannych, a 345 uznano za zaginionych.

Z Tej właśnie okazji 2 czerwca 2014r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce odbyły się zajęcia Przysposobienia Wojskowego w zakresie podstawowej obsługi broni palnej krótkiej. Uczestnicy zajęć mieli również możliwość postrzelania na Laserowej Strzelnicy Multimedialnej LASER SHOT.

Przeprowadziliśmy również Lokalną Kampanię Informacyjną „Karta I.C.E – Pomysł Ratujący Życie!”. Rozdaliśmy uczestnikom zajęć Karty I.C.E. reklamując w ten sposób m.in. zawodową służbę wojskową oraz Narodowe Siły Rezerwowe.

Piknik Rodzinny „Bądź bezpieczny na drodze” w Cięcinie

31 maja 2014r. Fundacja K2 wzięła aktywny udział w obsłudze Pikniku Rodzinnego w Cięcinie. Na 4 stanowiskach nasi wolontariusze uczyli prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej z wykorzystaniem 16 fantomów do nauki resuscytacji. Przeszkoliliśmy w zakresie prowadzenia RKO około 200 osób. Na 2 fantomach można było nauczyć się prowadzenia akcji ratunkowej w przypadku zadławienia się osoby poszkodowanej – uczyliśmy prawidłowego wykonania rękoczynu Heimlicha.
Przeprowadziliśmy również Lokalną Kampanię Informacyjną „Karta I.C.E – Pomysł Ratujący Życie!”. Rozdaliśmy około 1 000 Kart I.C.E. reklamując m.in. zawodową służbę wojskową oraz Narodowe Siły Rezerwowe.

Czytaj dalej