Kurs Instruktora Wyszkolenia Strzeleckiego w systemie Point Shooting

Firearms Instructor Point Shooting Course

Point Shooting zaczyna się tam gdzie inne systemy kończą lub w ogóle nie biorą pod uwagę takich założeń.

małe logo IPDTA

Kurs przeznaczony jest dla żołnierzy, policjantów oraz funkcjonariuszy i pracowników struktur odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego którzy w ramach wykonywanych czynności służbowych posługują się w pracy bronią palną, dla instruktorów taktyki i techniki interwencji oraz instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – szkolących na potrzeby służb mundurowych oraz rynku cywilnego. Każdy uczestnik powinien uczestniczyć w Kursie w takim wyposażeniu, jakie używa na co dzień (w przypadku funkcjonariuszy mundurowych – standardowe wyposażenie służbowe i umundurowanie), lub zwykłe ubranie cywilne (np. w przypadku służb nieumundurowanych). Jest to związane min. z krótkim okresem szkolenia, gdzie nie ma czasu na późniejsze dopasowywanie technik.

Zasadniczą różnicą w porównaniu do zakresów programowych innych podobnych kursów jest skoncentrowanie się na praktycznych aspektach szkolenia, w myśl zasady minimum teorii maksimum praktyki. Uczestnik ma zdobyć umiejętność praktycznego posługiwania się bronią palną w sytuacjach zagrażających jego życiu – w Kursie więc mogą wziąć udział jedynie ludzie z doświadczeniem dotyczącym użytkowania broni palnej. Żadnych amatorów. To nie będzie kurs o budowie broni, a kurs o koncepcie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem metody Point Shooting.

Więcej o systemie Point Shooting:
Brudna Walka
Stowarzyszenie IPDTA Polska

Czytaj dalej

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED – 10 godzin szkoleniowych
(Basic Life Support & Automated External Defibryllation Instructor Course)

Według Europejskiej Rady Resuscytacji na podstawie analizy 700 000 zgonów na miejscu zdarzenia do uratowania było 40% osób zmarłych.
W stanie zagrożenia zdrowia lub życia najważniejszym ogniwem w łańcuch przeżycia jest świadek zdarzenia, gdyż to od jego wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zależy życie ludzkie. Podjęcie resuscytacji w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia i oddechu decyduje o życiu osoby poszkodowanej. Z każdą minutą opóźnienia resuscytacji szanse na uratowanie poszkodowanego ogromnie zmniejszają się. Już po 5-7 minutach szanse na uratowanie praktycznie maleją do zera. Ponad 50% osób poszkodowanych przeżywa w przypadku podjęcia resuscytacji przez świadków zdarzenia. System Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego zapewnia skuteczną pomoc poprzez dojazd do wypadku zespołu ratownictwa medycznego (karetki) po kilku, a najczęściej po kilkunastu minutach od zdarzenia w mieście oraz po około 15-20 minutach do zdarzenia mającego miejsce poza miastem (lub miejscem stacjonowania karetek).
Naszym zdaniem, powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest najtańszą, a zarazem najskuteczniejszą formą poprawy bezpieczeństwa całego społeczeństwa – szczególnie gdy nauczanie jest cykliczne, a nie okazjonalne.
Aby edukować cyklicznie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej potrzeba wyspecjalizowanej kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć oraz kursów. W związku z powyższym Fundacja K2 organizuje dla wszystkich osób zainteresowanych Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED.

2

Czytaj dalej

Kurs Instruktora Pałki Teleskopowej

małe logo IPDTA

„Ludzie chcą sprawy komplikować bardziej niż to jest konieczne do tego, aby efektywnie zneutralizować przeciwnika. Niech to wszystko będzie proste, a zawsze zadziała.”

Kurs przeznaczony jest dla funkcjonariuszy i pracowników struktur odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w zakresie metod użycia pałki teleskopowej w ramach wykonywanych czynności służbowych, dla instruktorów sztuk walki, instruktorów samoobrony, instruktorów taktyki i techniki interwencji – szkolących na potrzeby służb mundurowych oraz rynku cywilnego. Każdy uczestnik szkolenia powinien uczestniczyć w szkoleniu w takim wyposażeniu, jakie używa na co dzień (w przypadku funkcjonariuszy mundurowych – standardowe wyposażenie służbowe i umundurowanie), lub zwykłe ubranie cywilne (np. w przypadku służb nieumundurowanych). Jest to związane min. z krótkim okresem szkolenia, gdzie nie ma czasu na późniejsze dopasowywanie technik.
Zasadniczą różnicą w porównaniu do zakresów programowych innych podobnych kursów jest skoncentrowanie się na praktycznych aspektach szkolenia, w myśl zasady minimum teorii maksimum praktyki. Funkcjonariusz ma zdobyć umiejętność praktycznego posługiwania się technicznym środkiem przymusu bezpośredniego, jakim jest pałka teleskopowa, a nie tylko teoretycznego opisu użycia pałki.

Czytaj dalej

Wesprzyj nas

Szanowni Państwo,

Fundacja K2 jest młodą organizacją (działamy dopiero od września 2013 roku), lecz to wcale nie oznacza, że jesteśmy organizacją która nic nie robi. W ramach swoich działań statutowych z wykorzystaniem środków publicznych oraz własnych udało się nam przeszkolić:
- 800 osób na Kursach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
- 200 osób na Kursach Ratowników Wsparcia Medycznego;
- 600 osób na Kursach Bezpieczeństwa Osobistego i Samoobrony;
- 200 osób na Kursach Wyszkolenia Strzeleckiego;
- około 2 000 osób uczyliśmy pierwszej pomocy przedmedycznej podczas spontanicznych akcji, festynów, prelekcji w szkołach oraz działań podejmowanych z partnerami publicznymi, firmami oraz osobami prywatnymi.

Przed nami następne wyzwania. Chcemy w dalszym ciągu zajmować się organizacją szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa osobistego, samoobrony, oraz obronności kraju. Będziemy w nadchodzącym roku aplikować o środki publiczne na działania w tych obszarach.

Za każde wsparcie naszych działań bardzo dziękujemy!

Czytaj dalej

Międzynarodowy Obóz Szkoleniowy Samoobrony ESDS

PROWADZĄCY TWÓRCA SYSTEMU ESDS – SLAVO GOZDZIK
TERMIN 09-12.10.2014
KOSZT 200 ZŁESDS Zakopane

 

Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie. Proponowany nocleg WILLA „KLIMKÓWKA” koszt – 35 zł doba bez wyżywienia.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – max. 50 osób (liczy się kolejność zgłoszeń).

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny obozu.

Wpłaty na konto:
PKO Bank Polski SA nr 04 1020 1390 0000 6102 0494 7430
Tytuł wpłaty: „ESDS Zakopane 2014”
Dane do przelewu:
Fundacja K2
ul. Ogrodowa 6
34-300 Żywiec

KONTAKT: +48 606157676
kuba_klimek@onet.eu

Poniżej relacja z Ogólnopolskiego Seminarium Systemów Praktycznych Walki Wręcz i Interwencji CLAVIS 2014 na którym SLAVO GOZDZIK (twórca systemu samoobrony ESDS) prowadził zajęcia.

O systemie samoobrony ESDS słów kilka Sławomira Goździka:

Warsztaty szkoleniowe dla JS 3030 w Żywcu

W lipcu 2014r. zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla JS 3030 Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowczej w Żywcu.

Instruktorzy Fundacji K2 oraz Centrum Systemów Praktycznych TORI przeprowadzili pokazowe szkolenia w zakresie:
- kondycji fizycznej;
- technik interwencji;
- samoobrony.

Zajęcia prowadzili:
Marcin Sitko – Instruktor Ju –Jitsu Goshin – Ryu, Samoobrony, Ju – Jitsu oraz Combat Ju – Jitsu.
Aleksander Pietryka – instruktor samoobrony, walki wręcz oraz wyszkolenia strzeleckiego.

Kondycja fizyczna jest jednym z elementów I.C.E. Systemu, który jest popularyzowany przez Fundację K2. Ze względu na specyficzny charakter szkolenia trening kondycyjny był zbudowany pod tą właśnie grupę docelową.

Samoobrona była następnym elementem realizowanego szkolenia. Każdy ma prawo do obrony przed fizycznym atakiem. Jeśli człowiek zrobił już wszystko, co w jego mocy, by uniknąć konfliktu – to musi w końcu stanąć do walki, i to z pełnym zaangażowaniem. Wiedza, umiejętności i wiara w słuszność sprawy, o którą walczy, daje siłę i determinację, konieczne do zwycięstwa. I tego właśnie uczyliśmy uczestników zajęć.

Treningi samoobrony były prowadzone z wykorzystaniem manekinów treningowych BOB. Manekiny te wiernie odwzorują budowę anatomiczną człowieka i pozwalają na naukę uderzeń z wykorzystaniem pełnej siły osób uczących się.

Nowością w treningu samoobrony było również wykorzystanie Pancerza Agresora do zajęć. Pancerz Agresora jest całkowicie unikalnym strojem treningowym. Strój ten został stworzony specjalnie dla potrzeb nauki samoobrony, walki wręcz i technik interwencji. Chroni on podczas treningu całe ciało instruktora w taki sposób, że osoba ćwicząca może uderzać instruktora i kopać go z pełną siłą i szybkością w każde miejsce prawie bez żadnych ograniczeń.

Techniki interwencji z wykorzystaniem pałek wielofunkcyjnych TONFA AITO oraz kajdanek treningowych. Zastosowanie tych narzędzi treningowych pozwoliło w sposób praktyczny przekonać uczestników zajęć co do skuteczności tego typu sprzętu. W sposób praktyczny mogli się tez przekonać, że posługiwanie się nim nie należy do rzeczy łatwych.

1/ASOS – Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora

W lipcu 2014r odbyły się pierwsze Bezpłatne Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla seniorów w wieku minimum 60+.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

W sumie przeszkolimy w zakresie pierwszej pomocy minimum 400 uczestników, którzy zdobędą wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia. W ramach Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ten ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Czytaj dalej

ASOS 2014 – Bezpłatne Kursy Bezpieczeństwa Osobistego Seniorów

2 BOW ramach projektu zostanie zrealizowanych minimum 10 kursów. W każdym kursie udział weźmie minimum 20 osób. W sumie przeszkolimy minimum 200 uczestników, którzy zdobędą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa osobistego. W ramach Kursu Bezpieczeństwa Osobistego uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ma na celu przedstawienie uczestnikom właściwych procedur postępowania w razie napadu oraz zachęcenie do stosowania poznanych procedur w zakresie zwiększenia poziomu własnego bezpieczeństwa osobistego w życiu codziennym. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia Kursu Bezpieczeństwa Osobistego.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl 

Czytaj dalej