„Dziś – Jutro – Pojutrze”

 

„Dziś-Jutro-Pojutrze” – przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych

szkolenie strzeleckie

Celem głównym projektu jest zorganizowanie kursów obronno-wojskowych w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, Samoobrony Fizycznej i Wyszkolenia Strzeleckiego dla 600 osób zamieszkujących województwo Opolskie, Śląskie oraz Małopolskie.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – w ramach kursu uczestnicy przejdą 20-godzinne szkolenie. Kurs ten ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy dostaną zaświadczenie o ukończeniu Kursu Ratowników Wsparcia Medycznego w zakresie zaawansowanych technik udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Samoobrona Fizyczna – w ramach kursu uczestnicy przejdą 20-godzinne szkolenie w zakresie podstawowych technik samoobrony fizycznej. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy dostaną zaświadczenie o ukończeniu Kursu Samoobrony Fizycznej.

Wyszkolenie Strzeleckie – w ramach kursu uczestnicy przejdą 20-godzinne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i posługiwania się bronią typu karabin, strzelba oraz pistolet. Kurs przeznaczony jest dla osób z małym doświadczeniem w posługiwaniu się bronią.Kurs po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych skończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu Kursu Podstawowego Strzelań Obronnych.

 

4 Znak promocyjny Wojska Polskiego

Więcej informacji o projekcie:

tel. 604-814-332

fundacja-k2@tlen.pl

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.04.2014r. do 28.12.2014r.

orzel_MON

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez organizację przedsięwzięcia pt. „Dziś – Jutro – Pojutrze” – przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

„Ratuj Życie!”

Projekt „RATUJ ŻYCIE!” polega na przeprowadzeniu zajęć profilaktycznych poświęconych problematyce uzależnień od środków psychoaktywnych oraz edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowników dróg. Program jest skierowany do uczniów klas 4-6 (w szkołach podstawowych) oraz uczniów szkół gimnazjalnych.

Celem głównym projektu jest zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla 1 300 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Żywcu.

Koordynator projektu:

Agnieszka Pawlus tel. 603-255-457 e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

Projekt „Ratuj Życie!” – realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta w Żywcu.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2014r. do 31.10.2014r.

herb_zywiec

„Pierwsza pomoc bez obaw”

 Wypadki i urazy stanowią trzecią przyczynę zgonów Polaków po chorobach układu krążenia i nowotworach. Zła kondycja pierwszej pomocy w Polsce wynika przede wszystkim z faktu, iż problematyka ta ma niską rangę społeczną.

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma nieocenione znaczenie. System ochrony zdrowia zawsze działa z pewnym opóźnieniem, szczególnie odczuwalnym w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych, przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych poprzez właściwe udzielenie pomocy. Należy dążyć do poprawy znajomości zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, gdyż życie poszkodowanego w największym stopniu zależy od umiejętnego udzielenia pomocy przez świadków zdarzenia.

Celem głównym projektu jest zorganizowanie Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 100 osób – mieszkańców Gminy Milówka.

Koordynator projektu:

Aleksander Pietryka tel. 604-814-332 e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

Projekt „Pierwsza pomoc bez obaw” – realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy w Milówce.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2014r. do 31.11.2014r.

milowka

„I Ty możesz uratować komuś życie”

W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Poprzez realizację naszego projektu chcemy spowodować, że ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem głównym projektu jest zorganizowanie Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 100 osób zamieszkujących Powiat Żywiecki.

Koordynator projektu:

Aleksander Pietryka tel. 604-814-332 e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

starostwo

Projekt „I Ty możesz uratować komuś życie” – zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą – realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2014r. do 14.11.2014r.

„W nagłym wypadku”

W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Poprzez realizację naszego projektu chcemy spowodować, że ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem głównym projektu jest zorganizowanie Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 100 dorosłych mieszkańców miasta Żywiec.

Koordynator projektu:

Aleksander Pietryka tel. 604-814-332 e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

Projekt „W nagłym wypadku” – realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta w Żywcu.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2014r. do 31.10.2014r.

herb_zywiec

„Ratuj na 6-tkę!”

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma nieocenione znaczenie. System ochrony zdrowia zawsze działa z pewnym opóźnieniem, szczególnie odczuwalnym w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych, przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych poprzez właściwe udzielenie pomocy. Dlatego naszym zdaniem należy dążyć do poprawy znajomości zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, gdyż życie poszkodowanego w największym stopniu zależy od umiejętnego udzielenia pomocy przez świadków zdarzenia.

Celem głównym projektu jest zorganizowanie Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 100 młodych mieszkańców miasta Żywiec.

Koordynator projektu:

Aleksander Pietryka tel. 604-814-332 e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

Projekt „Ratuj na 6-tkę!” – realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta w Żywcu.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.03.2014r. do 31.10.2014r.

herb_zywiec

2014 Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Juszczynie

29-30 stycznia 2014 roku w Juszczynie odbył się Kurs Bezpieczeństwa Osobistego (10 godzin szkoleniowych). Kurs prowadził Aleksander OLAF Pietryka – specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego, instruktor samoobrony oraz instruktor survivalu (sztuki przetrwania w ekstremalnych warunkach), członek International Police Defensive Tactics Association (Stowarzyszenia IPDTA Polska).

Czytaj dalej

Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Węgierskiej Górce

27-28 stycznia 2014 roku w budynku Hufca ZHP w Węgierskiej Górce odbył się Kurs Bezpieczeństwa Osobistego (10 godzin szkoleniowych). Kurs prowadził Aleksander OLAF Pietryka – specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego, instruktor samoobrony oraz instruktor survivalu (sztuki przetrwania w ekstremalnych warunkach), członek International Police Defensive Tactics Association (Stowarzyszenia IPDTA Polska).

Czytaj dalej

Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Gilowicach

25 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół w Gilowicach odbył się Kurs Bezpieczeństwa Osobistego (10 godzin szkoleniowych). Kurs prowadził Aleksander OLAF Pietryka – specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego, instruktor samoobrony oraz instruktor survivalu (sztuki przetrwania w ekstremalnych warunkach), członek International Police Defensive Tactics Association (Stowarzyszenia IPDTA Polska).

Czytaj dalej

Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Koszarawie

22 oraz 23 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie odbył się Kurs Bezpieczeństwa Osobistego (10 godzin szkoleniowych). Kurs prowadził Aleksander OLAF Pietryka – specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego, instruktor samoobrony oraz instruktor survivalu (sztuki przetrwania w ekstremalnych warunkach), członek International Police Defensive Tactics Association (Stowarzyszenia IPDTA Polska).

Czytaj dalej